Onze opleidingen.

Voor de sector

Het opleidingsatelier organiseert standaardopleidingen voor werkzoekenden. Bedrijven kunnen ook bij ons terecht voor specifieke opleidingen voor hun personeel.

Meteen inzetbare arbeidskrachten

De cursisten leren op onze realistische verpakkingslijnen alle courante normen en procedures en kunnen na de opleiding meteen aan de slag als verpakkingsoperator of technisch operator. Uiteraard wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de basisregels over voedselveiligheid en hygiëne.

Op maat

Opleidingen op maat van uw bedrijf

Wilt u werknemers bijscholen om ze met nieuwe machines te laten werken of om ze te laten doorgroeien? Of ontbreekt het u de tijd en de infrastructuur om personeel op te leiden?

Bij het opleidingsatelier bieden we de mogelijkheid om in overleg met de instructeur opleidingen op maat van uw bedrijf samen te stellen. Alle praktische en theoretische modules uit de opleiding tot technisch operator komen hiervoor in aanmerking. De opleiding kan ook samen met een ervaren medewerker van uw bedrijf gebeuren.

Het is mogelijk om uw (toekomstige) werknemers specifiek met een of meerdere machines van onze stortgoederenlijn of dieptrek/verse goederen-lijn te leren werken en onderhouden. De praktijktraining in het opleidingsatelier kan gecombineerd worden met bijscholing op de werkvloer.

Basic

Verpakkingsoperator

2 x 5 Opleidingsdagen

De basisopleiding tot verpakkingsoperator is ideaal voor uitzendkrachten en werkzoekenden en wordt enkel voor uitzendbedrijven georganiseerd. Na een korte opleiding van één of twee weken zijn de cursisten in staat om de belangrijkste basishandelingen aan een verpakkingslijn zelfstandig of onder beperkt toezicht uit te voeren.

Lespakket

 • Voedselveiligheid/HACCP voor voedingsbedrijven
 • Productspecificaties en verpakkingsmethoden
 • Praktisch gebruik van de machines
 • Gebruik van deelmachines en van de volledige installatie
 • Het productieproces beheersen
 • Foutdetectie
 • Eenvoudige technische storingen verhelpen
 • Controles uitvoeren
 • Technische behendigheid
 • Naleven van de veiligheidsvoorschriften

Plus

Verpakkingsoperator

13 Opleidingsdagen

Ook de uitgebreide opleiding tot verpakkingsoperator is in de eerste plaats bedoeld voor uitzendkrachten en werkzoekenden die door de VDAB via infosessies geselecteerd worden. Hierin komen alle aspecten van de basisopleiding aan bod, maar wordt er ook nog extra aandacht besteed aan bijkomende processen en vaardigheden.

Lespakket

 • Kunststoffen/plastiek: smelttemperatuur, soorten
 • Statistiek/SPC (Statistical Process Control)
 • Kwaliteit
 • Verpakken/verpakkingen: vacuüm, atmosferisch
 • Ergonomie: hef- en tiltechnieken

Technisch Operator

56 Opleidingsdagen

De opleiding tot technisch operator voor uitzendkrachten en werkzoekenden laat (bijna) alle aspecten van het vak aan bod komen. Ook hier worden de kandidaten door de VDAB via infosessies geselecteerd. Naast de praktische opleiding tot verpakkingsoperator verwerft de cursist hier ook basiskennis en vaardigheden in een aantal andere domeinen.

Lespakket

Wetenschappelijke basiskennis
 • Wiskunde en fysica
 • Elektriciteit
 • Mechanica
 • Pneumatica
 • Instrumentatie M&R
Productiekennis & vaardigheden
 • Processchema’s
 • Leidingen en appendages
 • Opslag van grondstoffen
 • Transport van vloeistoffen, vaste stoffen en gassen
 • Mengen van stoffen
 • Vormverandering/extrusie
 • Chemie: toegespitst op veiligheid
Logistiek
 • Voorraadbeheer
 • Heftruck: elektrische transpallet en reachtruck
Logistiek
 • VCA
 • Voorbereiding op het examen voor een erkend attest

Tarieven

Werkzoekenden

Werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB moeten niets betalen voor hun opleiding. Het is ook de VDAB die instaat voor de organisatie en selectie van de kandidaten.

Bedrijven

Bedrijven kunnen ook rechtstreeks aankloppen bij het Opleidingsatelier voor de Voeding. Zij betalen dan €165 per persoon en per dag. Voor een volledige bezetting van 8 personen komt dat neer op €1155 per dag.

Alimento voorziet een financiële tussenkomst voor voedingsbedrijven (paritair comité 118 of 220). Meer informatie vindt u op de website van Alimento.

Interesse in onze opleidingen?

Contacteer ons